Meniu
Prenumerata

pirmadienis, sausio 18 d.


Sudominti ir įdarbinti
Reklama

Darbdaviai kartu su partneriais siekia padidinti bedarbių jaunuolių motyvaciją įsidarbinti ir atveria įmonių duris.

Jaunų žmonių nedarbas – viena skaidžiausių Senojo žemyno problemų. Kai kuriose Pietų Europos šalyse, pavyzdžiui, Graikijoje, Italijoje, vienas iš keturių jaunuolių nei nedirba, nei mokosi. Lietuvoje nestudijuojančių ir nedirbančių 20–24 metų asmenų 2015 m. buvo 14,4 proc. Eurostato duomenimis, tai dvigubai daugiau negu Nyderlanduose (7,2 proc.).

Su jaunimo nedarbu stengiamasi kovoti visos ES mastu, tam didelį dėmesį skiria Europos Komisija ir ragina įvairias institucijas suvienyti pajėgas. Šiais metais Lietuvoje pradėtas įgyvendinti projektas „Naujas komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresnės informacijos teikimui apie Jaunimo garantijas“ („New communication and cooperation model for better information about the youth guarantee“ VS/2016/0023), kuris finansuojamas ne tik ES, bet ir partnerių – VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), Jaunimo reikalų departamento, asociacijos „Europos judėjimas Lietuvoje“, Lietuvos studentų sąjungos, Žemės ūkio rūmų, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, asociacijos „Langas į ateitį“, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ – lėšomis.

Tiek ekspertai, tiek politikai, analizuodami jaunimo nedarbo priežastis, mini švietimo sistemos spragas, profesinio orientavimo stoką, taip pat netinkamą jaunų žmonių požiūrį į darbą, motyvacijos trūkumą. Tačiau neretai jaunuoliams itin sunku iš didelio duomenų srauto atsirinkti informaciją, kuri būtų naudingiausia ieškantis darbo.

1200 jaunuolių nuo 15 iki 29 metų bus tiesiogiai supažindinami su darbo rinkos galimybėmis.

Šiuo projektu siekiama sukurti naują informacijos ir ryšių modelį tarp socialinių partnerių, kad visa dokumentų, interneto puslapiuose ir kita viešai prieinama informacija būtų apibendrinta ir susisteminta. Integruota informacinė platforma ir mobilioji programėlė turėtų atrinkti ir individualiai pateikti tikslinę informaciją sistemos vartotojui.

Nuo 2014-ųjų įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Abipusė nauda

Vienas projekto partnerių – LPK – jau vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo projektą. Jo metu 1200 jaunuolių nuo 15 iki 29 metų bus tiesiogiai supažindinami su darbo rinkos galimybėmis – tam pradėti rengti mokymai ir organizuojami vizitai į įmones visoje šalyje. Jaunuoliai lankosi įmonėse, susipažįsta su jų veikla, darbo procesais, darbdaviais. Ši iniciatyva „Get to know – open door campaign“ yra sudedamoji projekto dalis.

Darbo birža ir Jaunimo darbo centras kaskart atrenka 25–30 jaunuolių, kurie vyksta į LPK organizuojamus renginius įvairiose mūsų šalies įmonėse. Iki 2017 m. gegužės planuojama surengti 60 tokių išvykų.

„Stengsimės aprėpti visą Lietuvą ir renginius organizuojame įvairiausiuose regionuose, bendradarbiaudami su teritorinėmis darbo biržomis“, – sakė vienas viešinimo projekto kuratorių Lukas Geryba.

LPK atstovas neabejojo, kad tokia iniciatyva bus naudinga, nes jau per pirmus susitikimus jaunuoliai aktyviai domėjosi įmonių veikla, uždavinėjo klausimus potencialiems darbdaviams.

„Nemenką pridėtinę vertę gauna ir darbdaviai. Nemaža jų dalis skundžiasi nerandantys darbuotojų, ypač stinga kvalifikuotos darbo jėgos. Darbdaviai vis daugiau investuoja į darbuotojus, didina atlyginimus. Tačiau vis dar sunkiai sekasi pritraukti jaunimą. Taigi, per šiuos mūsų renginius įmonių atstovai gali tiesiogiai jaunuoliams pasakyti, kokią kvalifikaciją, kokių žinių jiems reikėtų įgyti, kad galėtų gauti darbą konkrečioje bendrovėje“, – aiškino L. Geryba.

Be to, už kiekvieną įdarbintą asmenį iki 29 metų pusmetį mokama 50 proc. subsidija darbo užmokesčiui ir nuo jo apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti.

Nors jaunuoliai įmonėse lankysis vos vieną dieną, tokie renginiai bus tik pradžia siekiant juos įtraukti į darbo rinką. Šie asmenys toliau dalyvaus Darbo biržos projektuose, mokymuose, perkvalifikavimo kursuose, iki 40 dienų trunkančiose stažuotėse įmonėse.

2016 10 12 17:57
Spausdinti