Meniu
Prenumerata

šeštadienis, rugsėjo 25 d.


KLIMATO KAITA
Nauja realybė
The Economist
Scanpix
Nepakeliamas karštis.

Naujausia IPCC ataskaita negailestingesnė, labiau užtikrinta. Joje pabrėžiama, kaip klimato kaitos poveikis jau jaučiamas.

BEREKLAMOS:

Filme „Nasrai“ yra svarbus epizodas, kuriame policijos viršininkas Martinas Brodis, žinojęs apie galimą ryklio pavojų, mato, kaip grėsmė jo akyse virsta realybe. Siekdamas pabrėžti, kaip sukrėtimas pakeičia Martiną Brodį, režisierius Stevenas Spielbergas talentingai pasinaudojo specialia filmavimo metodika: ekrane niekas nejuda, bet policijos viršininkas su kalte veide tarsi priartėja prie auditorijos ir įsivyrauja kadre. Kartu jo fone esantis vaizdas ne tik neuždengiamas, bet ir atveriamas plačiau.

Rugpjūčio 9-ąją Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė ataskaitą – pirmą 6-osios vertinimo ataskaitos (AR6) dalį, kurioje, artimo pavojaus signalą derinant su plačiu kontekstu, panašiai bauginamai vaizdžiai kaip filme pristatoma, kaip tai, kas buvo tikėtina, virsta realybe. Šeštoji ataskaita negailestingesnė ir tiesmukesnė už penktąją (AR5), paskelbtą 2013 m. Santraukoje teiginių, kad rezultatas „labai tikėtinas“, gerokai daugiau nei tų, kurių tikimybė vertinama kaip vidutinė. Aną kartą abiejų kategorijų teiginiai puvo pasiskirstę maždaug po lygiai.

2021 08 31 08:45
Spausdinti