Meniu
Prenumerata

pirmadienis, balandžio 12 d.


EUROPOS KOMISIJA
Kaip pereisime prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos
IQ
Europos Parlamentas
Fransas Timmermansas ir Elisa Fereira

Žaliajame kurse įtvirtinta su klimato kaita susijusi pertvarka yra ne tik etinė būtinybė, bet ir ekonominė galimybė.

Turime pritaikyti gamybos ir vartojimo būdus, kad apsaugotume savo sveikatą bei gerovę ir išsaugotume mūsų planetą ateinančioms kartoms. Kito būdo nėra, nes nėra kitos planetos. Pastaraisiais dešimtmečiais Europoje įrodėme, kad įmanoma nutraukti CO2 išmetamo kiekio ir ekonomikos augimo sąsają. Ilgainiui mums visiems bus naudinga pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Tuo pačiu metu ir trumpuoju laikotarpiu šiam perėjimui reikės daug pastangų, o nuo iškastinio kuro labiau priklausomi piliečiai ir regionai turės iš esmės prisitaikyti.

Todėl Europos Komisija patvirtins Teisingos pertvarkos mechanizmą ir Teisingos pertvarkos fondą. Norime užtikrinti, kad energetikos ir klimato pertvarka būtų teisinga ir sąžininga. Tai taip pat proga parodyti, kad „nė vieno nepalikti nuošalyje“ yra ne tik „Twitter“ grotažymė, bet ir tikras Europos solidarumo ir teisingumo pažadas.

Ne visos šalys ir regionai pradeda nuo to paties taško. Šiuo metu šimtai tūkstančių darbo vietų ir daug namų ūkių vis dar priklauso nuo iškastinio kuro vertės grandinės ir daug anglies dioksido išskiriančių pramonės procesų, pavyzdžiui, anglių kasybos ar plieno pramonės. 108 iš 276 ES regionų turi anglies infrastruktūrą ir apie 237 000 žmonių dirba su anglimi susijusioje srityje, o dar dešimtys tūkstančių dirba durpių gavybos ir naftingųjų skalūnų pramonės sektoriuose.

Norint pasiekti Europos plataus užmojo 2050 m. tikslą reikės įdėti daug pastangų, o perėjus prie neutralaus poveikio klimatui Europos regionai bus pertvarkyti. Jei mums pavyks, galėsime gerokai sumažinti nepriimtiną 400 000 pirmalaikių mirčių per metus skaičių dėl oro taršos mūsų miestuose.

Imdamiesi šios užduoties, negailėsime pastangų užtikrinti, kad nė vienas regionas, nė viena bendruomenė, nė vienas asmuo nebūtų paliktas nuošalyje. Siekdami padėti žmonėms visoje Europoje – nuo anglių kasyklų Astūrijoje ir Silezijoje iki durpynų Midlandse, norime, kad Teisingos pertvarkos fondas teiktų paramą tiems, kurie nerimauja dėl savo darbo vietų, ir įrodytumėme, kad pertvarka gali suteikti galimybių visiems.

Tai galime padaryti, pavyzdžiui, siūlydami perkvalifikavimo galimybes tiems, kuriems pertvarka turės įtakos. Pavyzdžiui, skatinant kurti naujas darbo vietas žaliojoje ekonomikoje ir investuojant į elektra varomą viešąjį transportą.

Teisingos pertvarkos mechanizmas yra naujas būdas visus suburti ir padėti užtikrinti klestėjimą, gerovę ir ekologiškesnę ateitį būsimoms kartoms. Pagal jį bus įsteigtas Teisingos pertvarkos fondas, kurio lėšos papildys ES biudžeto lėšas teikiant dotacijas ekonomikai diversifikuoti ir darbuotojams apmokyti. Tai taip pat pritrauks privačių lėšų, siekiant padėti kurti naują ekonominę veiklą, kuri pakeistų aplinką teršiančią veiklą. O per Europos investicijų banką bus teikiamos paskolos vietos valdžios institucijoms žaliajam projektui finansuoti. Visos šios priemonės padės pritraukti investicijų ir paskatins investuoti ne mažiau kaip 100 mlrd. EUR.

Mūsų Europos Sąjungos prielaida yra ta, kad mano gerovė priklauso nuo to, ar mano partneriams gerai sekasi. Mūsų solidarumas – akivaizdus asmeninis interesas. O šiais neramumų laikais akivaizdu, kad viena sėkmingai įveikti didelių iššūkių negali nė viena valstybė. Žaliuoju kursu Europa rodo pavyzdį pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir naujos ekologiškai tvaraus augimo strategijos. Turime įgūdžių, protų ir technologijų. Nuo šiandien taip pat turime mechanizmą, kurį taikant šiame teisingos pertvarkos procese gali dalyvauti visi. Turime bendrą žemyną ir kartu galime sukurti ekologišką ateitį.

Fransas Timmermansas yra už Europos žaliąjį kursą atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas, Elisa Ferreira yra už sanglaudą ir reformos atsakinga Europos Komisijos narė.

2020 01 15 07:12
Spausdinti