Meniu
Prenumerata
ketvirtadienis, vasario 20 d.
Klausimas darbo pokalbyje: ar buvote teistas?
Kotryna Tamkutė
(Pexels nuotr.)

Į šį klausimą galite neatsakyti. Nebent norite išsipasakoti.

Didžioji dalis patarimų, kaip pasiruošti darbo pokalbiui, remiasi posakiu „Pagal išvaizdą sutinka, pagal protą išlydi.“ Tačiau gerokai svarbesniu iššūkiu net ir didžiausią kompetenciją turinčiam profesionalui neretai tampa jo privatų gyvenimą analizuojantys pasiteiravimai.

Būtent klausimai apie santuoką, planus turėti vaikų ar jau auginamas atžalas, lytinę orientaciją yra dažniausiai užduodami pokalbio dėl darbo metu. Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ teisininkas Valentinas Knyva sakė, kad pakankamai dažnai yra įtraukiami ir klausimai apie žalingus įpročius. Retai, bet iš kandidatų į darbo vietas vis dar prašoma asmens kodo.

„Pasitaiko ir labai netipinių perteklinės informacijos rinkimo atvejų, pavyzdžiui, anketoje pateikiamas klausimas, kokius alkoholinius gėrimus vartoja kandidatas, – teigė teisininkas. – Tam tikrai atvejais jų prašoma patvirtinti, kad sutinka su duomenų rinkimu iš kitų subjektų, pavyzdžiui, informacijos apie įsiskolinimus iš jungtinių finansinės rizikos duomenų valdytojų.“

Kandidatams sukelia abejonių potencialių darbdavių prašymai pateikti net ir tokius asmens duomenis, kaip dažnai jie ar jų vaikai serga.

Tą pastebi ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). „Skundų dėl asmens duomenų rinkimo apimties sulaukiame retai, – tikino VDAI specialistė Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė. – Tačiau kandidatams sukelia abejonių potencialių darbdavių prašymai pateikti net ir tokius asmens duomenis, kaip dažnai jie ar jų vaikai serga, ar pretendentai yra teisti.“

Tik jei būtina

Specialistai pastebi, kad teisės aktai nenustato baigtinio asmens duomenų, kurių gali prašyti darbdaviai organizuodami darbuotojų atrankas, sąrašo. Tačiau visoje ES pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įtvirtina vieną iš pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų – tvarkyti asmens duomenis ta apimtimi, kuri yra būtina dėl siekiamo tikslo.

Duomenų valdytojai – darbdaviai – turi siekti, kad asmens duomenų būtų tvarkoma kuo mažiau.

„Tai reiškia, kad yra numatomas bendras principas: darbdaviams leidžiama rinkti ir tvarkyti su kandidatais į darbo vietas susijusius asmens duomenis tik tiek, kiek tie duomenys yra reikalingi ir aktualūs pareigoms, į kurias pretenduojama, vykdyti“, – pasakojo R. Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

Daugiausia kontroversijų kelia darbdavių noras klausti apie kandidato teistumą. „Nauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcija numato kategorišką draudimą tvarkyti kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus, ir darbuotojo asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, – aiškino V. Knyva. – Vienintelė tokio draudimo išimtis yra atvejai, kai tokio pobūdžio asmens duomenys būtini patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti.“ Pavyzdžiui, kandidatuojant į valstybės tarnautojo poziciją ‒ nepriekaištingos reputacijos reikalauja Valstybės tarnybos įstatymas.

Daugėja brandos

Darbdavių mada kištis į asmeninį gyvenimą, „Delta Management Solutions“ personalo atrankų skyriaus vadovės Aurelijos Utarienės teigimu, nyksta: „Kai daugiau supratingumo atsiranda abiejose pusėse, tai ir asmeniniai klausimai, prisirišimas prie tam tikrų dalykų darosi mažiau svarbūs.“

A. Utarienė tikino, kad pokalbio dėl darbo metu darbdaviai arba darbuotojų atrankos specialistai nekalba apie tai, ar darbuotojas veža savo vaikus į darželį: „Mes tariamės, ar asmuo galės dirbti nuo 8 iki 17 val., o galbūt jam reikalinga pavėlinti darbo dieną iki 18 val.“

Esą net ir pasirinkimas neatsakyti į vienus ar kitus klausimus galutiniame atrankos į darbo vietą etape neturės tiesioginės reikšmės. „Mums svarbu susitarti dėl lūkesčių ir sąlygų, nepaisant to, kokios yra jų priežastys ir prielaidos“, – sakė specialistė. Visa kita – kaip bus argumentuojama, koks atsakymas pasirenkamas, kokio santykio ieškoma – priklauso nuo pretendento.

Darbdaviams yra svarbu sukurti brandų, ilgalaikį ir kiek įmanoma pagarba grįstą santykį su darbuotojais, o šie kartais nori išsipasakoti. Pradėję nuo asmeninės informacijos apie šeiminę padėtį bei vaikų skaičių savo gyvenimo aprašyme, pokalbį apie darželius ir mokyklas pratęsia darbo pokalbio metu.

2018 08 29 13:30
Spausdinti